Svendborg kommune giver grønt lys til genopførelse af bådehus på Thurø

dato

Svendborg Kommune har givet grønt lys til genopførelsen af et bådehus på Thurø, specifikt på matr.nr. 107b, Thurø By.

Tilladelsen er givet i henhold til planloven, og enhver med retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet.

Klager skal indsendes via Klageportalen, som findes på www.naevneneshus.dk. For at klagen kan behandles, skal der indbetales et gebyr på 900 kr. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af denne meddelelse, hvilket betyder, at klager skal være indsendt senest d. 18. januar 2024.

Afgørelsen blev offentliggjort d. 21. december 2023.


https://www.svendborg.dk/nyheder/snaevringen-20-5700-svendborg-landzonetilladelse-til-genopfoerelse-af-baadehus
Kilde: Svendborg Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.