Nyheder fra Vester Skerninge

13 °
Klar himmel

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Vester Skerninge og omegn

Job tilbydes:
Viceskoleleder - ledelse af ungemiljøet og erhvervslinjen…er det dig?
Vores viceskoleleder har søgt nye udfordringer som selvstændig konsulent. Derfor søger vi en viceskoleleder, der har lyst til at være med i videreudviklingen af en skole i opdrift: Vestermarkskolen - din, min og fremtidens skole. Om skolenVestermarkskolen er et godt sted at lære og et godt sted at være. På Vestermarkskolen lykkes alle børn og unge. Derfor er det vigtigt for skolen, at du som fremtidig viceskoleleder og afdelingsleder for ungemiljøet er engageret i hele skolens ungemiljø og viderefører den positive udvikling i vores nystartet, kommunale erhvervslinje. Skolens mangfoldige læringsmiljøer er i rivende udvikling. Vestermarkskolen er en unik organisation med en professionel, engageret og omsorgsfuld personalegruppe, der hver dag tilgodeser børn og unges demokratiske dannelse, læring og trivsel. En ny viceskoleleder får således mulighed for at træde ind i en skole, der tilbyder helt særlige muligheder for pædagogisk og ledelsesmæssig udvikling. Visionen er, at Vestermarkskolen er et sted, hvor alle børn og unge udfordres på deres viden, kreativitet og nysgerrighed set i lyset af det 21. århundredes kompetencer. Vi har en grundlæggende ambition om, at skolen både nu og i fremtiden er et stort aktiv og tilvalg for børn, unge og familier i lokalområdet. Som Erasmus+-akkrediteret skole indgår skolen i flere forskellige internationale samarbejder på tværs af sprog og kulturer fx gennem fx eTwinning, udenlandsrejser og besøg af klasser, lærere og ledere fra andre lande. På Vestermarkskolen vil du blive en del af en organisation, hvor tillid og ligeværd, ordentlighed og fleksibilitet er nøgleord- tilsat en portion god humor. I de kommende år vil Vestermarkskolen arbejde videre med en systematisk udvikling af skolens pædagogik, og vi vil tage nye skridt i arbejdet med udviklingen af vores børne- og ungemiljøer. Som viceskoleleder vil du få mulighed for at bidrage til den videre pædagogiske og strategiske udvikling af Vestermarkskolen i tæt samarbejde med skolens leder, Merete Storgaard, skolens afdelingsleder Mimi Visbjerg, skolens 35 medarbejdere og skolens 316 elever. Her vil du indgå i et engageret og professionelt ledelsesteam, hvor der er højt til loftet, et stort fokus på moderne ledelsesfaglighed samt åbenhed overfor nye ideer. Du vil hermed få mulighed for at indgå i et inspirerende samarbejde både i skolens daglige drift men også om udvikling på en skole, hvor de professionelles engagement viser, at de både vil eleverne, hinanden og skolen. Herudover vægtes det uformelle samvær rigtig højt i en velfungerende og aktiv personaleforening, og vi ønsker, at det skal være nemt at komme ind som ny kollega.Ledelse af ungemiljøet og den kommunale erhvervslinjeSkolens viceskoleleder har det overordnede ansvar for det samlede ungemiljø og den spændende, nye kommunale erhvervslinje. Ungemiljøet er en ny afdeling etableret for 2 år siden. Her går unge elever på 6.-9. klassetrin, og arbejdet med at skabe motiverende læringsmiljøer og løfte eleverne både fagligt og trivselsmæssigt, er hver dag et fokuspunkt. Ungemiljøet arbejder eksempelvis med internationale skolerejser på 8. og 9. klassetrin, fordybelsesuger m. projektopgaver, en læringspit for unge med særlige læringsbehov samt meget mere.    Erhvervslinjen på Vestermarkskolen er fra august 2022 hele Svendborg Kommunes erhvervslinje, hvor der optages op til  20 elever på 8. og 9. klassetrin. Vi ønsker at løfte eleverne fagligt og socialt, og erhvervslinjen er derfor et tilbud, der imødekommer elevernes behov og skaber gode betingelser for, at eleverne får positive erfaringer med og udbytte af skolen. Eleverne får samtidig en helt unik chance for at afprøve forskellige erhvervsuddannelser og muligheder i arbejdslivet. Som kommende leder har du en særlig interesse og engagement i at lede den videre udvikling af et skoletilbud, hvor de unge har en erhvervsfaglig og praktisk orienteret læringsprofil. Her vil du både indgå i et tæt samarbejde med linjens koordinator og de fagprofessionelle. Du vil også samarbejde med både lokale og kommunale virksomheder, Ungdommens Uddannelsesvejledning og de andre udskolingsskoler i Svendborg Kommune. Se gerne vores hjemmeside med mere information om skolen generelt og den kommunale erhvervslinje: https://vester-markskolen.aula.dk/Se gerne følgende film om e-linjens elever, hvis du er nysgerrig på vores tilbud:https://www.youtube.com/watch?v=frJ52L8F2Fk Sammensætningen af opgaverne i ledelsesteamet afhænger af dine kompetencer, og du vil selvfølgelige få mulighed for, at have indflydelse på dine arbejdsopgaver. Overordnet vil den nye viceskoleleder have følgende opgaver:Ledelsesansvar for ungemiljøet og den kommunale erhvervslinje i tæt samarbejde med koordinatorenLedelse tæt på praksis- hvor du viderefører de etablerede tilgange og den positive, pædagogiske udvikling i de mangfoldige læringsmiljøer (ex. ungepit, skolens ordblindeindsats mv.). Udføre daglig personaleledelse- være tæt på personaletFølge systematisk op på elevsager, hvor elevens læring og trivsel udfordres - og samarbejde med familierne og kommunale parter (ex. PPR)Udføre pædagogisk ledelse, der  ex. sætter lys på moderne pædagogik/didaktik og datainformeret praksis-  og understøtter den professionelle opgaveløsning i ungemiljøets læringsfællesskaberDeltage i fagfordelingen og skoleårets planlægningLede skolens eksamensafvikling og terminsprøver Bidrage til skolens strategiske udvikling, ex. udvikling af ungemiljøetBidrage til den videre udvikling af ledelsesteamets professionalitetBidrage til den administrative opgaveløsning forbundet med skemalægning, arbejdstid og kommunikation.Deltage i skolebestyrelsesarbejdet, MED og det kommunale ledernetværk for mellemledere Vi forventer, at du:Er læreruddannetHar erfaring, gerne fra udskolingsområdet, og en særlig interesse i erhvervslinjetænkningenHar ledelseserfaring og har- eller er godt i gang med din lederuddannelseHar godt kendskab til de administrative skolesystemer (eks. Tabulex, Trio, Tea el.lign.) Har sort bælte i skemalægning Er en professionel relationsskaber, der gerne tager det ekstra skridt sammen med børn, kolleger, familier og samarbejdspartnere omkring skolen og erhvervslinjen. Brænder for at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og derigennem sætter rammerne for en motiverende og varieret skoledag for børn og unge.Er god til at planlægge og lede nye tiltag - og fører gerne processer til ende.Er en teamplayer, som spiller kollegerne i ledelsesteamet gode og på en ordentlig og dialogskabende måde kan tage imod modspil og medspil fra kolleger, medarbejdere, forældre og elever i en travl hverdag.Trives i en flad ledelsesstruktur med hurtige beslutningsveje og stærk tradition for inddragelseHar en positiv, tillidsskabende og anerkendende tilgang og et godt humørEr lyttende og empatisk og søger dialogen om professionelle forholdHar lyst til at gøre Vestermarkskolen til din skoleVi opfordrer alle ansøgere til at besøge skolen til en rundvisning og en uformel snak med skolens leder. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.Stillingsbetegnelse: ViceskolelederArbejdstid: 37 timerStillingstype: FastansættelseAnsøgningsfrist: Søndag d. 23. oktober 2022Datoer for ansættelsessamtaler: 7. og 21. november 2022 på VestermarkskolenAnsøgere, der går videre til 2. samtale, vil få udarbejdet en personprofilanalyse.Tiltrædelse: 1.januar 2023Kontaktperson: Merete Storgaard, skoleleder Telefonnummer: +45 40435701Afdeling: VestermarkskolenSkoleområdet i Svendborg KommuneI Svendborg Kommune har vi i alt 12 folkeskoler, fordelt på både grundskoler med 0.-6. klasse, skoler med 0.-9. klasse, en ungeskole med 7.-9. klasse, et 10. klassecenter samt specialklasser og -skole. Vi har høje forventninger til vores skoler, både til elever, personale, ledelse og forældre. Derfor arbejder vi med mangfoldige læringsmiljøer. Det vil sige, at vi har læringsmiljøer, der afspejler børns forskellige behov og tilgange til læring. Og det vil også sige, at vi tilbyder en skoledag, hvor der er højt til loftet og plads til forskellige måder at lære på. Mangfoldige læringsmiljøer er ikke en bestemt pædagogisk tilgang eller et koncept. Det er en beskrivelse af, hvor vi gerne vil hen, og i det skal den enkelte skole finde sin egen vej. Du skal som viceskoleleder arbejde aktivt for at fremme og understøtte denne dagsorden. Ambitionen er klar: Vi skal have en stærk folkeskole, der favner diversiteten hos vores elever.På Sydfyn kan du leve det gode liv; Vester Skerninge har en suveræn beliggenhed midt i den skønneste natur på kanten af det Sydfynske Øhav og Svendborg Kommune er en mini-metropol, der byder på det hele. Vi har velfungerende landsbyer og hovedbyen, som er en livlig handelsby med en charmerende bymidte. Vi har teatre, museer, foreningsliv og maritimt miljø. Svendborg er placeret midt i landet med 30 min. til Odense og to timer til både København og Århus.Velkommen til Svendborg - Øhavets hovedstad!Svendborg har en suveræn beliggenhed midt i den skønneste natur, på kanten af det Sydfynske Øhav og med en mini-metropol, der byder på det hele. Vi tøver ikke, når vi med stolthed kalder Svendborg for Fyns kulturhovedstad. Vi har en charmerende bymidte og livlig handelsby med teatre og museer, rigt foreningsliv, samt folkeskoler i top og med særligt fokus på bevægelse og sport. Svendborg er placeret midt i landet med en halv time til Odense og under to timer til København og Århus. Svendborg er med sine godt 59.000 indbyggere Fyns andenstørste kommune.
Svendborg Kommune
Indrykket 3. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk