Svendborg Kommunalbestyrelse har godkendt forslag til Natura 2000-handleplaner

Foto: Svendborg Kommune.
dato

Svendborg Kommunalbestyrelse har godkendt forslag til Natura 2000-handleplaner for områderne Søer ved Tårup og Klintholm, Sydfynske Øhav og Rødme Svinehaver.

Planerne beskriver implementeringen af statens Natura 2000-planer og inddragelsen af interessenter. Der er også en redegørelse for indsatsen i perioden 2016-2021.

Forslagene er i offentlig høring fra 29. februar til 25. april 2024, hvor borgere kan indsende indsigelser, ændringsforslag og kommentarer.

Kommunen har vurderet, at planerne ikke kræver miljøvurdering. Klager over afgørelsen skal indsendes senest den 28. marts 2024 via Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk.


https://www.svendborg.dk/nyheder/forslag-til-natura-2000-handleplaner-2022-2027
Kilde: Svendborg Kommune