Frostvejr giver stadig udfordringer på vejene

Foto: Svendborg Kommune.
dato

Vintervejret skaber udfordringer på vejene i Svendborg Kommune, hvor is og store mængder vand gør vejene glatte og farlige.

De lave temperaturer gør det svært at bekæmpe isen, da salt ikke har den store effekt, og isen er vanskelig at skrabe væk. Kommunen opfordrer derfor til forsigtig kørsel og opfordrer borgerne til at tage afsted i god tid.

Svendborg Kommune rydder og salter de offentlige kommunale veje efter en prioriteret liste, hvor veje med betydning for den gennemkørende trafik prioriteres højest.

Klasse 4-veje, som har mindre betydning for afvikling af trafikken, ryddes og saltes kun undtagelsesvis. Borgerne kan følge med i status for rydning og saltning på Vejdirektoratets trafikinfo.

Kommunen rydder og salter dog ikke på private fællesveje eller statsveje, ligesom de ikke har mulighed for at tage sig af snevolde, der opstår i forbindelse med snerydningen.


https://www.svendborg.dk/nyheder/frostvejr-giver-stadig-udfordringer-paa-vejene
Kilde: Svendborg Kommune